Professorat

Blanca Sigalat

 • Anglès 1-2-3
 • Coordinadora de la Preparació per a les Proves d’Accés

Juanjo Hurtado

 • Instrumental 3-4
 • Castellano 2
 • Català 2-3
 • Preparació per a la Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà
 • Coordinador de Competències per a la Societat de la Informació

Marina Pérez

 • Instrumental 3-4
 • Castellano 2
 • Competic Inicial
 • Preparació per a la Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà
 • Coordinadora d’Ensenyaments Bàsics (Formació Bàsica)

Rebeca P. Vázquez

 • Castellano 1
 • Català 1
 • Competic 1
 • Preparació per a la Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà
 • Secretària del CFA
 • Coordinadora de Coeducació, Convivència i Benestar Emocional

Jordi Brugal

 • Competic 2-3
 • Director del CFA
 • Coordinador de Prevenció de Riscos Laborals

Xico Sarasúa

 • Anglès 1
 • Competic Inicial
 • Preparació per a la Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà
 • Increment mitja dotació professorat
 • Coordinador d’Ensenyaments Inicials