COMPETIC

Oferim tots els nivells possibles a un CFA: Inicial (105 h), 1 (105 h), 2 (140 h) i 3 (105 h).

Els nivells Inicial i 1 de COMPETIC corresponen a informàtica d’usuari. El nivell 1 equival a l’acreditació ACTIC Inicial.

Els nivells 2 i 3 de COMPETIC són equivalents a l’ACTIC Mitjà i Avançat, respectivament.

La diferència que hi ha entre Competic i Actic és que el Competic és presencial (avaluació contínua + projecte final: un curs de setembre a juny) i l’Actic només consisteix en un examen d’acreditació (una prova superada un dia determinat).

Les equivalències de titulació són les mateixes, però.