COMPETIC

Oferim tots els nivells possibles a un CFA: Inicial (105 h), 1 (105 h), 2 (140 h) i 3 (105 h).

Els nivells Inicial i 1 de COMPETIC corresponen a informàtica d’usuari. El nivell 1 equival a l’acreditació ACTIC Inicial.

Els nivells 2 i 3 de COMPETIC són equivalents a l’ACTIC Mitjà i Avançat, respectivament.

La diferència que hi ha entre Competic i Actic és que el Competic és presencial (avaluació contínua + projecte final: un curs de setembre a juny) i l’Actic només consisteix en un examen d’acreditació (una prova superada un dia determinat).

Les equivalències de titulació són les mateixes, però.

Cal assenyalar que som l’únic CFA del Districte que ofereix tota l’oferta formativa, incloent-hi Competic 3 (Actic Avançat).