Formació Instrumental

Oferim dos nivells: 2n (280 h) i 3r (350 h). Bàsicament s’hi treballa la Llengua (comprensió i expressió, lectores i escrites, ortografia…), Matemàtiques (operacions aritmètiques, numeració…) i Medi (Ciències: Naturals i Socials).

La superació de cada nivell dóna dret a l’obtenció d’un Certificat de Formació Instrumental expedit pel CFA.

A més a més existeix la possibilitat d’accedir a la prova per a l’obtenció del certificat de Formació Instrumental per a persones de més de 18 anys.