Anglès

Oferim els tres nivells possibles de Ll. Anglesa a un CFA: 1r (105 h), 2n (140 h) i 3r (140 h).

Aquests nivells equivalen, dins el marc europeu comú de les Llengües, a l’A1 (1r), l’A2.1 (2n) i A2.2 (3r). El què es treballa és: vocabulari, gramàtica, comprensió oral, comprensió lectora, expressió oral, expressió escrita, etc.

La superació de cada nivell dóna dret a l’obtenció del Certificat corresponent al Marc europeu de referència per a les llengües (MECR).

Una dada molt important és que amb el 3r aprovat es pot accedir directament a 3r nivell d’Anglès d’una EOI (Escola Oficial d’Idiomes).