PAS

Personal d’Administració i Serveis (PAS)

Administració

  • Imma Martínez: dilluns i divendres de 9:30 a 15:30

Consergeria tarda

  • Marga Latorre

Consergeria matí

  • Joan Espasa

Personal de neteja

  • Carol Patrón