Preparació Proves d’Accés a CFGM

Ensenyament també anomenat per la sigla PPACFGM o similars.

Són unes proves que, de superar-se amb una determinada nota, permeten accedir als estudis de Cicles Formatius de Grau Mitjà. Normalment es realitzen durant el mes de maig en un Institut.

Les proves consisteixen en diversos exàmens: Matemàtiques, Ll. Castellana, Ll. Catalana, Ll. Anglesa, C. Socials, C. Naturals i Tecnologia.

Al CFA et preparem per a superar aquestes proves. Però si ets molt jove has de saber que, com a mínim, s’han de complir els 17 anys en algun moment de l’any natural de realització de les proves.

El curs és de 330 h. (de dilluns a divendres als matins).