Història de l’Associació

Cada CFA és un món, amb persones que el constitueixen ben particulars i diferents. Cada Centre està molt influenciat pel seu entorn i, de fet, s’ha d’adaptar al mateix. Des de feia temps es feia palesa una mancança: l’atenció i el tractament de diverses dimensions humanes. Socialització, emocions, sentiments, gaudi, oci, companyia, amistat, etc., foren les paraules cercades.

El curs 2011/12 va començar la primera de les activitats ofertes. Es tractà de “Els Barcelonautes”, unes persones amb ganes de visitar indrets de Catalunya i rodalies. Encetar aquesta iniciativa en part va servir per a donar cabuda a ex alumnes de l’escola d’adults que ja havien arribat al seu topall de promocions i repeticions.

Avui, una bona part dels nostres alumnes, exalumnes, veïns i amics gaudeixen amb aquestes “extraescolars”. Persones que demanaven contactes humans de proximitat amb interessos i projectes comuns.

L’Associació d’Alumnes i Amics del CFA Prosperitat va ser creada i legalitzada (inscrita a la secció 1a del Registre d’Associacions de la Generalitat com “Associació per a la Promoció de la Formació d’Adults a la Prosperitat”) el mes d’abril de 2014. Va entrar en funcionament el curs 2014/15.

Ha tingut un creixement exponencial. El nombre de socis s’ha incrementat constantment, passant d’unes xifres a unes altres, sempre d’èxit. Socis (2014-18): 147 > 158 > 190 > 259.

La primera Presidenta va ser la Carmina Rodríguez Burch (2014-18). La Carmina també fou cofundadora de l’Associació l’any 2014, juntament amb l’Eduard Sanahuja Ballart i el Jordi Brugal.