Llengua Catalana

Oferim a dins de la nostra oferta formativa els tres nivells possibles de Ll. Catalana a un CFA: 1r (105 h), 2n (140) i 3r (140).

Aquests nivells equivalen, dins el marc europeu comú de les Llengües, a l’A1 (1r), l’A2 (2n) i B1 (3r). El què es treballa és: vocabulari, comprensió oral, comprensió lectora, expressió oral, expressió escrita, etc.

La superació de cada nivell dóna dret a l’obtenció del Certificat corresponent al Marc europeu de referència per a les llengües (MECR).