CFA

Qui som?

El CFA Prosperitat és un Centre de Formació d’Adults (CFA) públic, integrat dins la xarxa de Centres de Formació d’Adults de la Generalitat de Catalunya (Departament d’Educació – Educació al Llarg de la Vida) i gestionat pel Consorci d’Educació de Barcelona (CEB – Ensenyaments Postobligatoris).

Què fem?

L’Educació de Persones Adultes (EPA) comprèn les activitats d’aprenentatge al llarg de tota la vida i permet que les persones desenvolupin capacitats, enriqueixin els coneixements i millorin les competències tècniques i professionals. Hi participen alumnes amb objectius molt diversos: obtenir una titulació, posar-se al dia o ampliar els seus coneixements.

Història

Amb els darrers anys del franquisme trobem una lluita per l’accés a l’educació de les classes treballadores i els seus infants. L’any 1973 el franquisme decretà la fi de l’analfabetisme. Va néixer doncs la nova Escola d’Adults, inicialment amb 37 mestres, lligada a la lluita popular, laboral, sindical, veïnal, etc. L’any 1977 el lema “cap barri, cap Comarca sense Escola d’Adults” va donar un cop definitiu a aquesta nova realitat.

L’any 1981 havia unes aules provisionals a l’edifici que abans fou la botiga “Muebles Narciso” (actual CFA Prosperitat: carrer Joaquim Valls, 82). Va ser l’any 1984 quan aquestes aules van desaparèixer.

En aquell precís moment, una Escola d’Adults Municipal (també provisional), juntament amb altres equipaments, van seguir fent ús de l’edifici de Joaquim Valls.

I és que va ser quan a mitjans dels anys 80 arribava la “política compensatòria”, que va permetre integrar un bon nombre de mestres i consolidar les Escoles d’Adults.

Aquesta Escola d’Adults municipal va estar a Joaquim Valls fins que l’any 1986 van començar les obres definitives per al Casal de Joves de Prosperitat. Va ser llavors quan l’escola es traslladà al carrer Baltasar Gracián, 24 (actual seu de l’Associació de Veïns de la Prosperitat).

El període 1988-2004, les Escoles d’Adults van estar sota la responsabilitat del departament de Benestar Social de la Generalitat, fet que remarcava un caràcter assistencial que prevalia sobre el dret a l’educació. Aquesta realitat va afavorir la creació de tallers de formació no-reglada. Era una demanda dels alumnes que llavors no es satisfeia mitjançant Centres Cívics o Casals de la mateixa manera que actualment es cobreix.

L’any 2004 les Escoles d’Adults van tornar a estar sota la gestió del Departament d’Educació. El 2006 es signava amb el Departament l’acord en relació amb les condicions laborals del professorat de les E. d’Adults, esdeveniment que va consolidar aquesta tipologia de Centres a Catalunya.

Al 2008 van haver rumors, inclús l’anunci, del tancament de l’Escola d’Adults de la Prosperitat. Es va lluitar per a sobreviure.

L’any 2009 la gestió dels centres educatius públics de la ciutat de Barcelona (Generalitat i Ajuntament) va ser transferida al Consorci d’Educació de Barcelona (CEB).

El gener de l’any 2012, l’Aula de Formació d’Adults Prosperitat (AFA Prosperitat) retornava a l’edifici del carrer Joaquim Valls, 82. Es complien 26 anys “d’exili” fora de l’espai que fou en el seu moment el seu lloc d’inici. Prenia el relleu en el que fins llavors havia estat el Casal de Joves de Prosperitat (d’octubre de 1988 fins setembre de 2010) i, abans, la botiga de mobles “Muebles Narciso”.

Amb data 29 d’agost de 2014 es va publicar al DOGC 6696 (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) la transformació (o creació) de l’AFA Prosperitat (Aula de Formació d’Adults) en CFA Prosperitat (Centre de Formació d’Adults).

El curs 2014/15 el dibuixant Miguel Ángel Cejudo, “Ceju”, va dissenyar el logo del CFA Prosperitat. En colors verd i groc apareixen quatre monuments populars del districte de Nou Barris (plaça Llucmajor, plaça Ángel Pestaña i dos situats a la Via Júlia).

Aquest logo neix a partir d’una idea original del Jordi Brugal, qui va veure a la contraportada de la revista “A les Barriades!” un “skyline” amb monuments i elements característics dels voltants de la zona del districte de Nou Barris on està situat el barri de la Prosperitat. Aquest treball és obra d’en “Ceju”. La idea fou escriure el nom del barri utilitzant les peces. Podem veure l’esbós amb l’esquema primitiu, que va acabar derivant en el logo final:

“L’Escola d’Adults de la Prosperitat” (CFA Prosperitat) té, en el moment de la creació de la seva pàgina web (2019), aproximadament uns 38 anys d’edat. L’any 2019 es commemora el Centenari del barri de la Prosperitat (1919-2019).

L’any 2021 el Centre va fer 40 anys d’existència. Per molts anys!

Entre els anys 2021 i 2023, el tècnic de manteniment Clemente Fernández (7×2), ens va instal·lar tots els elements necessaris per a la creació del nostre jardí vertical al pati de llums (l’exrocòdrom més alt de tota la ciutat, amb 15 metres d’alçada). Es tracta del naixement de “La cel·la de l’abate Faria”, en homenatge a Alexandre Dumas (en concret l’obra “El Comte de Montecristo”). Jardí vertical (natura), més sala de lectura (cultura) i relaxació (esperit).