CFA

Qui som?

El CFA Prosperitat és un Centre de Formació d’Adults (CFA) públic, de règim especial, integrat dins la xarxa de centres de formació d’adults de la Generalitat de Catalunya (Departament d’Educació – Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat) i gestionat pel Consorci d’Educació de Barcelona (CEB).

Què fem?

L’educació de persones adultes (EPA) comprèn les activitats d’aprenentatge al llarg de tota la vida i permet que les persones desenvolupin capacitats, enriqueixin els coneixements i millorin les competències tècniques i professionals. Hi participen alumnes amb objectius molt diversos: obtenir una titulació, posar-se al dia o ampliar els seus coneixements.