Història

Amb els darrers anys del franquisme trobem una lluita per l’accés a l’educació de les classes treballadores i els seus infants. L’any 1973 el franquisme decretà la fi de l’analfabetisme. Va néixer doncs la nova Escola d’Adults, inicialment amb 37 mestres, lligada a la lluita popular, laboral, sindical, veïnal, etc. L’any 1977 el lema “cap barri, cap Comarca sense Escola d’Adults” va donar un cop definitiu a aquesta nova realitat.

L’any 1981 havia unes aules provisionals a l’edifici que abans fou la botiga “muebles Narciso” (actual CFA Prosperitat: carrer Joaquim Valls, 82). Va ser l’any 1984 quan aquestes aules van desaparèixer.

En aquell precís moment, una Escola d’Adults Municipal (també provisional), juntament amb altres equipaments, van seguir fent ús de l’edifici de Joaquim Valls.

I és que va ser quan a mitjans dels anys 80 arribava la “política compensatòria”, que va permetre integrar un bon nombre de mestres i consolidar les Escoles d’Adults.

Aquesta Escola d’Adults municipal va estar a Joaquim Valls fins que l’any 1986 van començar les obres definitives per al Casal de Joves. Va ser llavors quan es traslladà al carrer Baltasar Gracián, 24 (actual seu de l’Associació de Veïns de la Prosperitat).

El període 1988-2004, les Escoles d’Adults van estar sota la responsabilitat de la Generalitat: Benestar Social, fet que remarcava un caràcter assistencial que prevalia sobre el dret a l’educació. Aquesta realitat va afavorir la creació de tallers de formació no-reglada. Era una demanda dels alumnes que llavors no es satisfeia mitjançant Centres Cívics o Casals de la mateixa manera que actualment es cobreix.

L’any 2004 les Escoles d’Adults van tornar a estar sota la gestió del Departament d’Educació. Al 2006 es signava amb el Departament l’acord en relació amb les condicions laborals del professorat de les E. d’Adults, esdeveniment que va consolidar aquesta tipologia de Centres a Catalunya.

Al 2008 van haver rumors, inclús l’anunci, del tancament de l’Escola d’Adults de la Prosperitat. Es va lluitar per a sobreviure.

L’any 2009 els centres educatius públics de la ciutat de Barcelona (Generalitat i Ajuntament) van ser transferits al Consorci d’Educació de Barcelona (CEB).

El gener de l’any 2012, l’Aula de Formació d’Adults Prosperitat (AFA Prosperitat) retornava a l’edifici del carrer Joaquim Valls, 82. Es complien 26 anys “d’exili” fora de l’espai que fou en el seu moment el seu lloc d’inici.

Amb data 29 d’agost de 2014 es va publicar al DOGC 6696 (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) la transformació (o creació) de l’AFA Prosperitat (Aula de Formació d’Adults) en CFA Prosperitat (Centre de Formació d’Adults).

El curs 2014/15 el dibuixant Miguel Ángel Cejudo, “Ceju”, va dissenyar el logo del CFA Prosperitat. En colors verd i groc apareixen quatre monuments populars del districte de Nou Barris (plaça Llucmajor, plaça Ángel Pestaña i dos situats a la Via Júlia).

“L’Escola d’Adults de la Prosperitat” (CFA Prosperitat) té, en el moment de la creació de la seva pàgina web (2019), aproximadament uns 38 anys d’edat. L’any 2019 es commemora el Centenari del barri de la Prosperitat (1919-2019).

L’any 2021 el Centre va fer 40 anys d’existència. Per molts anys!

Entre els anys 2021 i 2023, el tècnic de manteniment Clemente Fernández (7×2), ens va instal·lar tots els elements necessaris per a la creació del nostre jardí vertical al pati de llums (exrocòdrom). Es tracta del naixement de “La cel·la de l’abate Faria”, en homenatge a Alexandre Dumas. Jardí vertical (natura) més sala de lectura (cultura) i relaxació (esperit).